Po co koniom mini padoki

Film z amerykańskiej stajni , gdzie mini padoki są bardzo popularne.

Mini padoki - stajnia w StramnicyMini padoki to cela więzienna ze spacerniakiem. Takie lekkie ulżenie psychiczne koniom. Mają niewielki wybór- mogą zostać w stajni lub wyjść na dwór i się rozejrzeć.

Jak mini padoki przy boksach rozluźniają konie? Czy bezpieczniej trzymać konia w pełnej izolacji, czy może trzeba dać mu trochę swobody?

Mini padoki przy stajni gotowej

Z obserwacji w stajni którą rozbudowywaliśmy dodając mini- padoki- ogiery, które wcześniej stały w stajni ciemnej z godziną padokowania w dzień- bardzo się uspokoiły i są chętne do współpracy.

Mini padoki w Sowiej Woli

Podobne spostrzeżenia mają właściciele stajni z mini padokami.

mini padoki
Na zdjęciach  poniżej stajnie Szkoły Hiszpańskiej w Heldenbergu, 60 km na północ od Wiednia gdzie zostały wybudowane mini padoki , mimo dużych pastwisk.

mini padoki w Szkole Hiszpańskiej- stajnia w Heldenbergu
Hodowcy którzy spotkali się z chorobami dróg oddechowych u swoich koni, zamawiają stajnie z mini padokami. RAO powoduje wyłączenie z użytkowania wiele bardzo wartościowych koni sportowych. Warunki stajenne bardzo często są powodem uczulenia koni na kurz, grzyby, pleśnie, a w konsekwencji na zachorowanie na RAO, o czym przeczytacie w artykule RAO zaczyna się w stajni

hodowla w Bałdach

Przy hodowli wolno wybiegowej na rozległych pastwiskach, mimo chłodu i niesprzyjających warunków atmosferycznych konie nie zapadają na tę chorobę.

chów pastwiskowy

Im więcej koń przebywa na wolnym powietrzu- tym dla niego lepiej zarówno ze względu na to czym oddycha, jak i ze względów psychicznych. Umieszczenie konia w zamkniętej klatce na wiele godzin i lat, jest przyczyną ogromnej nudy. Nuda dla inteligentnego stworzenia , prowadzi do otępienia albo agresjii. Możliwość wyjścia na zewnątrz- to też czynnik zapobiegania nudzie.

Wielu hodowców twierdzi że ich konie są codziennie wyprowadzane na pastwiska i padoki- w związku z tym nie potrzebują mini padoków przy stajniach. Po czym okazuje się że obsługa pod byle pretekstem zatrzymuje konie w stajni.

 

 

Mini padoki dla ogierów

Jest wiele sytuacji gdzie konie muszą pozostać w boksach, a stado wychodzi na pastwisko. Jeśli przy boksie jest mini padok to konie dużo lepiej znoszą rozłąkę.
Jak widać na zdjęciach drzwi do mini padoków to przedłużenie okien i można zawsze wykorzystywać je tylko  jako okna.

Ogiery i mini padoki
Jeśli chodzi o przeciągi- otwory są zamykane , więc przepływy powietrza można regulować.

Mini padoki Kadłub
Największe wątpliwości budzą mini padoki w okresie zimowym. Oderwany od natury hodowca, uważa, że koniom jest zimno. Tymczasem konie od całkiem niedawna zimują w stajniach. Przez setki tysięcy lat swojego istnienia zimy spędzały na dworzu.

W zimie w stajniach zamyka się wszystkie drzwi i okna, żeby nie zamarzała woda w poidłach. Skutkiem tego ustaje w stajni wentylacja i powiększa się ryzyko  zachorowania na RAO i inne choroby dróg oddechowych. Przeczytacie o tym w artykule Zima w stajni . Zabezpieczeniem funkcjonowania stajni w zimie jest zastosowanie podgrzewania wody do poideł z cyrkulacją . Zastosowałem takie rozwiązanie w wielu swoich stajniach i sprawdza się nawet w siarczyste mrozy. Konie dobrze znoszą niskie temperatury , jeśli zapewni im się większe dawki paszy. W końcu drzwi na mini padoki można zawsze zamknąć.