Naszym głównym polem zainteresowań jest tworzenie indywidualnych projektów budynków harmonijnych - zdrowych, przyjaznych do mieszkania, a przy tym zrównoważonych energetycznie i ekonomicznie. Specjalizujemy się w budynkach energooszczędnych , pasywnych , ze zintegrowanymi nowymi systemami ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, klimatyzacji, ochrony i audio. Prace badawcze prowadzone na wybudowanych według naszych projektów, budynkach w standardach energetycznych NF 40 i NF15 pozwalają nam na świadome tworzenie zdrowej atmosfery w pomieszczeń mieszkalnych, przy minimalnych potrzebach energetycznych. Od początku powstania Pracowni, to znaczy od 1989 roku , wiodącym tematem projektowym, są miejskie wille, dworki i rezydencje otoczone ogrodami, projekty basenów, stajni i ośrodków jeździeckich. W ostatnich latach kolejną specjalizacją Pracowni jest opracowywanie projektów gabinetów lekarskich i obiektów dla służby zdrowia.

 

 


2020-01-25 10:36:27 Projektowanie ośrodków hodoli koni sportowych w siedlisku

Projektowanie ośrodków hodoli koni sportowych w siedlisku

2019-11-24 09:42:50 Z myślą o koniu-Projektowanie ośrodków jeździeckich do organizacji zawodów hipicznych

Z myślą o koniu-Projektowanie ośrodków jeździeckich do organizacji zawodów hipicznych

2019-09-16 16:44:14 RAO zaczyna się w stajni

RAO zaczyna się w stajni