Indywidualne projekty - jak tworzymy, jak współpracujemy


Czyli co należy przygotować, żeby zacząć współpracę z architektem i na czym ona polega.


Projekty indywidualne - jak zamawiać.

Co należy przygotować, żeby zacząć współpracę z architektem i na czym ona polega.

Proponowane zasady współpracy Inwestor- Architekt.

Terminy spotkań, sposoby komunikacji.

Co potrzeba żeby zacząć projekt indywidualny

  • Plan działki –zawierający wielkość, strony świata, drogę dojazdową. informację o ukształtowaniu pionowym terenu. Bardzo pomocne są zdjęcia działki, okolicy, sąsiednich budynków.
  • Warunki zabudowy dla działki lub wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Swój program funkcjonalny dla inwestycji

Najlepiej zwrócić się do nas przed kupnem nieruchomości na cele budowlane. Na tym etapie możemy być bardzo pomocni i uświadomimy potencjalne dobre i złe dla inwestycji strony i potencjalne możliwości wybudowania zamierzenia inwestycyjnego. Jeżeli dysponujecie Państwo już działką to proszę pomyśleć o programie funkcjonalno użytkowym, o jakim marzycie. Warto sobie wypisać, jakie w przyszłej inwestycji potrzebne będą pomieszczenia, jakiej wielkości- powierzchnie,  wysokości. Jak powinny być one ze sobą powiązane? Na tym etapie nie trzeba się ograniczać i stosować auto cenzury. W czasie procesu projektowego, bardzo często okazuje się, że marzenia budowlane, które nawet boimy się wyrazić, mogą się ziścić i architekt znajdzie na to sposób. 

Projektując przyszłą inwestycje, warto sobie dogłębnie uświadomić wszystkie cele, jakie chcemy osiągnąć. W budynku przez nas zaprojektowanym muszą się Państwo dobrze czuć i mieć pewność, że dobrze zainwestowaliście swoje pieniądze. Architekt powinien wiedzieć, co będzie w Waszej inwestycji wiodące- efektowność architektury, ekonomia utrzymania w przyszłości, jak najmniejsze koszty realizacji, może ekologia i bliski kontakt z  otoczeniem, a może wydzielenie od otoczenia, hałasu, smrodu, bezpieczeństwo osobiste.

Przed przystąpieniem do projektowania, zawsze oglądamy działki, na których ma powstać inwestycja. W naturze wiele rzeczy wygląda inaczej niż na mapie, a poza tym na miejscu łatwiej poczuć charakter otoczenia, ukształtowanie terenu, ukształtowanie zieleni, ciekawe widoki i wpływ sąsiedniej zabudowy i urządzeń.

Po zapoznaniu się z terenem inwestycji, warunkami zabudowy i życzeniami inwestora, proponujemy wykonanie pierwszej koncepcji inwestycji, która obejmuje koncepcje rzutów, przekrój, elewacje i wizualizacje budynku. Koncepcja jest płatna, wyceniana w zależności od wielkości i złożoności inwestycji. Dla budynków jednorodzinnych o powierzchni użytkowej do 350 m2 cena koncepcji wynosi 2000 PLN netto. Jeśli koncepcja skutkuje zawarciem umowy na projektowanie całości inwestycji, to cena koncepcji jest odejmowana od ceny całego projektu.

Wizualizacje bryły budynku towarzyszą od początku procesu projektowego i każda koncepcja jest przedstawiana w formie rzutów, przekrojów i wizualizacji.

Po zawarciu umowy na wykonanie indywidualnego projektu architektoniczno budowlanego, w ustalonych odstępach czasu przygotowujemy kolejne koncepcje lub dopracowujemy koncepcję, która zyskała akceptację i omawiamy ją na spotkaniach lub drogą emaliową. W momencie, gdy inwestor uznaje, że koncepcja spełnia jego oczekiwania, przystępujemy do projektu budowlanego, w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Na każdym etapie rozważań o budynku służymy radą, najchętniej drogą e-mailową kierując zapytania na adres jacek@kluszewski.com.pl lub dzwoniąc pod firmowe telefony. Porady są bezpłatne.

Indywidualny projekt może zapewnić uwzględnienie wszystkich Państwa potrzeb - od wielkości domu do rozkładu pomieszczeń i otaczającego terenu (otwarcia widokowe, sąsiedzi, kierunki świata, odpowiednie nasłonecznienie, itd.) dlatego też, proponujemy kompletnie, całkowicie nowe i niepowtarzalne, autorskie projekty domów o zdrowej atmosferze. Tworzymy dla Państwa nowoczesne domy , projekty  odpowiadające Państwa potrzebom i życzeniom, mające przede wszystkim komfort zdrowotny mieszkańców. 

Terminy spotkań, forma spotkań

Pandemia zmusiła wszystkich do zdalnych rozmów i konsultacji. Jesteśmy obecni na Facebook, posługujemy się komunkatorami Messenger, Hangouts , a spotkania z prezentacją przeprowadzamu na Zoom.

Po uprzednim umówieniu telefonicznie lub e-mailowo spotkania proponujemy najchętniej od  poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-19.00, a dla bardzo zapracowanych 21.00-22.00.

W styczniu 2008 roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego, który w całości był konsultowany z inwestorem z USA drogą emailową! Budynek został wybudowany i otrzymał 06.11.2013 pozwolenie na użytkowanie. Pracownia podjęła się w tym wypadku z powodzeniem  roli projektanta i inwestora zastępczego. Według naszych projektów powstają budynki w Janowie Podlaskim, pod Gdańskiem, Wrocławiem, Lublinem i w południowej Francji, przy skutecznym naszym nadzorze autorskim.

Terminy wykonania projektów:

Wykonanie projektu budynków do 1500 m² powierzchni użytkowej zajmuje nam zwykle 3 - 4 miesiące. Biorąc pod uwagę, że obecne przepisy budowlane wymagają dołączenia do projektu budowlanego szeregu bardzo czasochłonnych uzgodnień  i pozwoleń, to czas wykonania projektu jest zwykle krótszy, od czasu załatwiania niezbędnych pozostałych formalności.


W projektach budynków mieszkalnych, nie stosujemy materiałów i wyrobów szkodliwych dla zdrowia mieszkańców i w przyszłości szkodzących środowisku.

Nie wykonujemy: 

  • adaptacji projektów gotowych
  • adaptacji projektów nie naszego autorstwa
  • adaptacji budynków zrealizowanych przez innych autorów  bez ich zgody
  • nie powielamy i nie sprzedajemy wykonanych przez siebie projektów jako projektów gotowych.