Stodoła w ośrodku jeździeckim

Jak przewidzieć wielkość stodoły w ośrodku jeździeckim?
Jakie jest zużycie ściółki i siana na jednego konia?

 

W ośrodku jeździeckim warto przewidzieć wielkość magazynowania taką, która zapewnia paszę i ściółkę na cały sezon. Czyli od zbioru do zbioru.
W omawianym przykładzie projektujemy stajnię na 25 koni sportowych z niewielkim dostępem do pastwisk.
Przyjmujemy że trzeba zapewnić: 
siano na 9 miesięcy 270 dni x25 koni x 9 kg dziennie siana= 60750 kg siana= 320 balotów
Słoma ściółkowa na 12 miesięcy 365 dni x 25 koni x 8,6 kg dziennie słomy= 78475 kg słomy= 490 balotów
Razem stodoła na 810 balotów . Ile to zajmuje miejsca?
Baloty mają 120 cm średnicy i tyleż wysokości . Składowanie może się odbywać do 4 warstw balotów stawianych pionowo jeden na drugim. 810 balotów mieści się się więc w stodole 12m x 30 m wysokości 6m

 

Dane do obliczeń:
balot siana średnica 120cm x wysokość 120 cm = 180-200 kg  -przyjmuję 190 kg
balot słomy średnica 120cm x wysokość 120 cm = 120-200 kg- przyjmuję 160 kg
zapotrzebowanie na siano dziennie to 1,5 kg siana na 100 kg wagi konia, czyli dorosły koń sportowy  to 380-600 kg- przyjmuję 600 kg x 1,5kg=9 kg dziennie
zapotrzebowanie na słomę- ściółkową 8,6 kg dziennie.

Poniżej nowoczesna stodoła stalowo drewniana

Stodoła kaszubska z Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzy we Wdzydzach