ceny projektów


Warto budować wraz doświadczonym architektem. Sprawdzone w  funkcjonujących budynkach rozwiązania:

bez mostków cieplnych, miejsc przemarzania i wilgoci.

Umiemy stworzyć budynek o przyjaznej, zdrowej atmosferze, z pięknymi układami funkcjonalnymi.

Poniżej zrealizowane na podstawie naszych indywidualnych projektów budynki jednorodzinne

willa Siary

stylowe projekty domów

 

pasywny budynek jednorodzinny

Wycena  projektu w zakresie do pozwolenia na budowę i projektu technicznego:

Indywidualny pełny projekt do uzyskania pozwolenia na budowę ,wybudowania budynku i uzyskania pozwolenia na użytkowanie :

Przykładowa  wycena dla pełnego indywidualnego projektu budynku jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 160 m² . Szacunkową wycenę budynków jednorodzinnych o powierzchni użytkowej większej i mniejszej, można dokonać przez analogię do poniższej.

Z zasadami wyceny Stowarzyszenia Architektów Polskich, mogą Państwo zaznajomić się na stronie  Stowarzyszenia Architektów Polskich

Za podstawę wyceny przyjęto spodziewany koszt inwestycji.

Powierzchnia użytkowa budynku 150 m².

Średnia cena wybudowania 1 m2 powierzchni użytkowej  według cen wycena według wartości kosztorysowej inwestycji -IV kwartale 2023 wykonanych budynków firmy SEKOCENBUD , wynosił dla budynków jednorodzinnych, nie podpiwniczonych, w technologii murowanej, piętrowych, energooszczędnych NF 20 do15  : 7600 PLN / m² powierzchni użytkowej netto.

Składnikami ceny jest cena wykonania konstrukcji budynku oceniana przez WKI Sekocenbud na 4280 PLN/ m² p. u. i wykonanie wszystkich koniecznych do funkcjonowania budynku instalacji na poziomie 3320 PLN/ m² p. u.

Przyjmujemy koszt inwestycji netto - 150 m² x 7600 PLN = 1 141 000 PLN netto.

Koszt projektu architektonicznego , planu zagospodarowania działki, projektów technicznych-  konstrukcja, instalacje = 3,5 % kosztu inwestycji:

1145000  zł x 3,5 % = 39 900 PLN netto.

Jest to cena pełnego projektu potrzebnego do uzyskania pozwolenia na budowę- PZT (Plan zagospodarowania terenu), PAB (projekt architektoniczno budowlany) i PT ( projekt techniczny).

Nadzory autorskie , reprezentowanie inwestorów w urzędzie, obsługa w zakresie pozwolenia na użytkowanie jest do indywidualnego ustalenia

 

Cena projektu indywidualnego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w wypadku budynku o powierzchni użytkowej 150 m²: 

14 300 PLN netto.

 

 

Inne metody wyceny projektu indywidualnego:

 

Wycena na podstawie zasad Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

publikowanych w tym dokumencie. Bazuje ona na stawce zaprojektowania 1 m2 powierzchni użytkowej

pomnożonej przez wielkość tej powierzchni . Dla budynków jednorodzinnych przyjęto tu stawkę 210-320 PLN za zaprojektowanie 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku jednorodzinnego.

 

Podane powyżej sposoby wyceny , poziom cen , są wyrazem poglądów architekta Jacka Kluszewskiego na te sprawy i nie mogą być podstawą dla żadnych działań prawnych , w szczególności zawierania umów i interpretowania ich zapisów. Tekst jest aktualizowany, ale nie zawsze nadąża za zwyżką cen i zmieniajacym się prawem budowlanym.