ceny projektów


Podaję przykładową wycenę dla projektu budynku jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 100 m² indywidualnego projektu budowlanego. Szacunkową wycenę budynków jednorodzinnych o powierzchni użytkowej większej i mniejszej, można dokonać przez analogię do poniższej.

Z zasadami wyceny Stowarzyszenia Architektów Polskich, mogą Państwo zaznajomić się na stronie  Stowarzyszenia Architektów Polskich

 

A oto przykładowa wycena projektu budowlanego budynku jednorodzinnego,

 

o powierzchni użytkowej 100 m², do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Za podstawę wyceny przyjęto spodziewany koszt inwestycji.

Powierzchnia użytkowa budynku 100 m².

 

Średnia cena wybudowania 1 m2 powierzchni użytkowej  według cen wycena według wartości kosztorysowej inwestycji -IV kwartale 2021 wykonanych budynków firmy SEKOCENBUD , wynosił dla budynków jednorodzinnych, nie podpiwniczonych, w technologii murowanej, piętrowych, energooszczędnych NF 20 do15  : 6680 PLN / m² powierzchni użytkowej netto. Składnikami ceny jest cena wykonania konstrukcji budynku oceniana przez WKI Sekocenbud na 3420 PLN/ m² p. u. i wykonanie wszystkich koniecznych do funkcjonowania budynku instalacji na poziomie 2920 PLN/ m² p. u.

 

Przyjmujemy koszt inwestycji netto - 100 m² x 6 680 PLN = 668 000 PLN.

 

Koszt projektu budowlanego do zgłoszenia lub pozwolenia na budowę  = 3,5 % kosztu inwestycji:

668000  zł x 3,5 % = 23380 PLN netto.

Cena obejmuje wszystkie projekty niezbędne do uzyskania zgody na zgłoszenie lub pozwolenia na budowę.W rozumieniu  obowiązujęcego w momencie pisania tego tekstu (16 lutego 2022) Prawa:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  Cena zawiera projekt planu zagospodarowania działki. Cena nie obejmuje ceny uzgodnień, badań gruntowych, projektu zjazdu na drogę publiczną, mapy do celów projektowych, kosztorysów, projektów przyłączy.

W skład naszej usługi wchodzi:

  1. praca nad koncepcją do uzyskania pełnej satysfakcji klienta
  2. projekt architektury i konstrukcji budynku w  zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę
  3. świadectwo energetyczne obiektu
  4. projekty instalacji w zakresie schematów wymaganych do pozwolenia na budowę, stopień szczegółowości schematów pozwala doświadczonym instalatorom wykonać instalacje na ich podstawie.
  5. projekt szamba szczelnego, lub oczyszczalni ścieków Ekopan 2, jeśli nie ma możliwości podłączenia budynku do kanalizacji ogólnospławnej
  6. w cenie dokumentacji jest plan zagospodarowania  działki, projekt ogrodzenia i bramy wjazdowej , projekt elementów małej architektury.
  7. wykaz podstawowych materiałów budowlanych do realizacji budynku
  8. uproszczony kosztorys do uzyskania kredytu bankowego
  9. wizualizacje budynku przy każdej koncepcji

Ceny netto- należy doliczyć + VAT 23%.

Koszty nadzoru budowlanego autorskiego1000 PLN za pobyt na budowie z dojazdem własnym w zakresie do 50 km od siedziby firmy.

Firma jest płatnikiem VAT i za wykonane usługi wystawia  faktury .

 

Projekt budynku pasywnego

 

 

stajnia

 

 

Koszty wybudowania stajni według WKI - wartość kosztorysowa inwestycji -4 kwartał 2021 :

 

stajnia dla 27 koni, z wentylacją grawitacyjną, zawierająca boksy i magazyny paszy, 27 boksów po 12 m², korytarze szerokości 4 m, instalacje wody, kanalizacji, oświetleniowa , wentylacji podstawowej, razem 690 m² powierzchni użytkowej:

przyjęto koszty średnie

koszt wybudowania konstrukcji 2250PLN/1m² powierzchni użytkowej- cena  netto

instalacje 510 PLN / 1m² powierzchni użytkowej- cena netto

Według WKI średni koszt budowy stajni  dla 27 koni wyniósł w 4 kwartale 2021 roku

1 904 400 PLN brutto.

   

Inne metody wyceny projektu indywidualnego:

Wycena na podstawie zasad Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

publikowanych w tym dokumencie. Bazuje ona na stawce zaprojektowania 1 m2 powierzchni użytkowej

pomnożonej przez wielkość tej powierzchni . Dla budynków jednorodzinnych przyjęto tu stawkę 161-282,08 PLN za zaprojektowanie 1 m 2 powierzchni wewnętrznej budynku jednorodzinnego.

Podane powyżej sposoby wyceny , poziom cen , są wyrazem poglądów architekta Jacka Kluszewskiego na te sprawy i nie mogą być podstawą dla żadnych działań prawnych , w szczególności zawierania umów i interpretowania ich zapisów. Tekst jest aktualizowany, ale nie zawsze nadąża za zwyżką cen i zmieniajacym się prawem budowlanym.