Projektowanie ośrodków hodoli koni sportowych w siedlisku

Projektowanie ośrodków hodowli koni sportowych, napotyka zwykle na drodze formalnej uzyskania warunków zabudowy i uzyskania pozwolenia na budowę, duży opór organów dla budowy hali ujeżdżalni. Gabaryty i funkcja hali budzą sprzeciw i podejrzenie chęci oszustwa. Ośrodek hodowli koni sportowych ma prawo powstać w siedlisku rolniczym. O ile stajnie stodoły , dom mieszkalny dla rolnika hodowcy jest ogólnie zrozumiały to place ujeżdżeniowe, parkury i hale krytych ujeżdżalni spotykają się z odrzuceniem. Inwestorzy są podejrzewani o chęć budowy jeździeckiego ośrodka sportowego, lub bazy hotelowej dla impez jeździeckich. Nie mieści się to w warunkach zabudowy jakie uzyskuje się na siedlisko i zwykle powoduje zaniechanie inwestycji.

Jakie uzasadnienie może mieć hala krytej ujeżdzalni , karuzele, lonżowniki , place parkurów i hale rozprężalni w ośrodku hodowli koni sportowych?

 

Hodowla koni z przeznaczeniem do sportu

Hodowla wykorzystuje do rozrodu osobniki - ogiery i klacze o uznanym pochodzeniu, z własnymi ponadprzeciętnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach sportów konnych. Najlepsze wyniki hodowli koni sportowych uzyskuje się zapewniając im możliwość intensywnego ruchu na świeżym powietrzu, a podczas silnych wiatrów i opadów atmosferycznych-  ruchu w pomieszczeniach typu ujeżdżalnia, rozprężalnia. Ruch zapewnia koniowi prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Skazanie konia na bezruch prowadzi do otępienia, a potem ataków agresji i nieprawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Dodatkowo konie sportowe, są przyzwyczajone do intensywnego treningu sportowego. Treningu tego nie powinno się przerywać na czas rozmnażania – dlatego też konieczne jest zrealizowanie programu budynków i urządzeń które umożliwią trening sportowy.  

W prezentowanym powyżej gospodarstwie hodowlanym , zaprojektowano zespół budynków i urządzeń dla zapewnienia treningów dla klaczy podczas okresu ciąży- lonżownik, karuzela, parkur zewnętrzny i hala ujeżdżalni pozwolą na prowadzenie treningów i zapewnienie niezbędnej ilości ruchu dla klaczy, które są w zaawansowanej ciąży. Wydzielone mini padoki przy boksach i rozległe padoki na terenie działki, pozwolą na bliskie naturalnemu zachowanie dobrostanu klaczy w okresie rozrodczym.

Urządzenia te pozwolą również zachować dobrą kondycje i trening dla kryjących ogierów, które aktywnie uczestniczą w zawodach sportowych . Jakość nasienia zależy w dużej mierze od dobrej kondycji dawców, a trening sportowy w posób znakomity pozwala zachować tę kondycje.

Treningi młodych koni -zajeżdżania, podążania za człowiekiem, obsługi i pierwsze treningi sportowe odbywają się na zaprojektowanych w gospodarstwie hodowlanym , placu ujeżdżeniowym, hali ujeżdżalni, hali rozprężalni, karuzeli i lonżowniku. 

Jak widzimy hodowla wymaga zarówno ujeżdżalni krytej, jak i lonżowników , karuzeli. Dla jakości hodowli, te budowle , budynki i place są po prostu niezbędne

architekt stajenny Jacek Kluszewski