W niezwykle pięknym otoczeniu pagórków i jezior pojezierza Ełckiego ma powstać kryta ujeżdżalnia  według naszego projektu. Budynek będzie zawierał, prócz hali ujeżdżalni o padoku 26m x 56 m z obejściem, stajnie na 27 koni, pomieszczenia klubowe, socjalne, gospodarcze, magazynowe i część mieszkalną.Części ogrzewane budynku jak mieszkania, pomieszczenia socjalne i klubowe zostały zaprojektowane w standardzie budynków pasywnych. Wentylacja w stajni w okresie mrozów, które w tym rejonie są szczególnie dotkliwe została zaprojektowana jako mechaniczna ze wstępnym podgrzewaniem gruntowym wymiennikiem ciepła i rekuperacją.W sierpniu 2011 zamierzenie otrzymało decyzję o pozwoleniu na budowę.