projekty / Stajnie, ośrodki jeździeckie / ośrodki jeździeckie / Koncepcja architektoniczna siedliska hodowlanego dla koni sportowych

koncepcja do warunków zabudowy

Koncepcja architektoniczna siedliska hodowlanego dla koni sportowych- koncepcja do uzyskania warunków zabudowy

Na działce o powierzchni 5 ha planowane jest 5 budynków:

budynek ujeżdżalni ze stajniami, częścią mieszkalną, garażami magazynami, lonżownikiem, karuzelą . Obok hala rozprężalni.

Obok hali ujeżdżalni zaprojektowano plac treningowy o wymiarach 80m x 50m z trybunami. Od strony południowej znajdą się padoki i  pastwiska. Wzdłuż łącznika z drogą gminną zaprojektowano parkingi dla samochodów osobowych i koniowozów .

Budynek główny pomieści halę główną ujeżdżalni o wymiarach placu 75m x 40m. Szerokość 40 zapewni wygodne rostawienie parkuru dla zawodów skokowych. W  projektowanym ośrodku będą hodowane konie sportowe. Maksymalna ilość koni w hodowli 33 sztuk koni dorosłych (mniej niż 40DJP). Ośrodek zapewni właściwy rozwój i trening koni, z dużą dbałością o ich dobrostan.

Koncepcja ośrodka jeździeckiego pod Warszawą, powstała w celu przeanalizowania możliwości inwestycyjnych terenu pod kątem wykorzystania go na ośrodek jeździecki , specjalizujący sę w hodowli koni sportowych. Koncepja jest załącznikiem do wniosku o warunki zabudowy. Koncepcja taka, pozwala wstępnie ocenić koszty przedsięwzęcia , ekonomie i funkcjonalność przyszłego ośrodka jeździeckiego.

Na podstawie koncepcji wydano warunki zabudowy w czerwcu 2021.