Stajnia z wieżą

Koncepcja architektoniczna nowej siedziby dla Teatru Konnego. Ośrodek będzie służył treningom, pokazom i przedstawieniom.

Tu znajdą warunki do treningu aktorzy końscy i ludzcy. W łączniku pomiędzy stajnią a halą krytej ujeżdżalni zaprojektowano garderoby dla aktorów, szatnie, toalety i stanowiska przygotowania koni.

equstrian theatre

W rozplanowaniu ośrodka odseparowano funkcje gospodarcze i magazynowe, od reprezentacyjnego dziedzińca z czworobokiem zewnętrznym, parkingami i widownią. Mimo niewielkiej działki, znalazło się miejsce na padoki trawiaste, i mini padoki przy boksach stajennych.

W programie ośrodka znalazły się:

stajnia na 18 koni
karuzela

 1. lożownik
 2. płyta na nawóz koński
 3. stodoła i garaż
 4. pomieszczenia socjalne, garderoby,
 5. stanowiska przygotowania koni
 6. hala ujedżalni krytej z placem 20m na 40 m
 7. sale dla gości
 8. ujeżdżalnia zewnętrzna 20 m na 60 m
 9. padoki zewnetrzne trawiaste i mini padoki przy stajni
 10. drogi wewnętrzne - w tym droga pożarowa
 11. parkingi samochodów osobowych
 12. parkingi koniowozów

Plan ośrodka jexdzieckiego

 

 

Plan ośrodka jeździeckiego

Program treningowy i działania teatru konnego, nie zmniejszają dbałości o konie. Ważne jest , aby kone w warunkach stajni znajdowaly miejsce odpoczynku psychicznego i fizycznego.

okna dla koni w stajniTrzeba zapewnić kontakt ze stadem, dużo dziennego światła i bardzo dobrą wentylacje. Okna na wysokości głowy konia, przezierne ściany boksów, możliwość poruszania się pomiędzy boksem a mini padokiem-to bardzo istotne czynniki skłądające się na uspokojne konia , jego dobrostan i  gotowość współpracy na treningach, czy przedstawieniach

Świetlik i wentylacja w stajni.