projekty / Klasyczne wille i rezydencje / Indywidualne projekty klasycznych rezydencji

Przykłady realizowanych w Pracowni Architektonicznej Jacka Kluszewskiego projektów indywidualnych klasycznych rezydencji. Elewacje i bryły są projektowane zgodnie z zasadami klasycznych porządków architektonicznych. Zachowane są detale i proporcje z traktatów Vignoli i Witruwiusza. Projektujemy jasne i wygodne układy funkcjonalne, podkreślające reprezentacyjność budynków.

Architektura klasyczna nie wyklucza energooszczędności i nowoczesnych instalacji . W realizacjach budynków pokazanych poniżej, zaprojektowano pełną integracje instalacji i urządzeń w budynkach. Integracja nie w celach zabawy czy zaimponowania sąsiadom- a w celach optymalnego wykorzystania instalacji i urządzeń. Takie zintegrowane zarządzanie pozwala ograniczć koszty eksploatacji i pozwala uzyskać maksymalne efekty z zastosowanej infrastruktury.

Wymogi energooszczędności dla współczesnych rezydencji, wymagają rozwiązań detali zupełnie innych niż dotychczasowe. Obłożenie kamieniem , kamienne gzymsy i inne dekoracje architektoniczne, muszą być tak mocowane aby nie przerwać warstwy ocieplenia i nie tworzyć obszarów przemarzania.Poniżej przykłady rozwiazań mocowania kamienia na budowie współczesnej rezydencji

Widok ogólny:

I szczegół przekroju pokazujący jak mocowany jest na sucho gzyms rezydencji:

Detal posadowienia budynku z cokołem z piaskowca:

inne rozwiązanie dla kondygnacji piwnicznej: