projekty / Klasyczne wille i rezydencje / Indywidualne projekty klasycznych rezydencji

Przykłady realizowanych w Pracowni Architektonicznej Jacka Kluszewskiego projektów indywidualnych klasycznych rezydencji. Elewacje i bryły są projektowane zgodnie z zasadami klasycznych porządków architektonicznych. Zachowane są detale i proporcje z traktatów Vignoli i Witruwiusza. Projektujemy jasne i wygodne układy funkcjonalne, podkreślające reprezentacyjność budynków.

Architektura klasyczna nie wyklucza energooszczędności i nowoczesnych instalacji . W realizacjach budynków pokazanych poniżej, zaprojektowano pełną integracje instalacji i urządzeń  budynkach. Integracja nie w celach zabawy czy zaimponowania sąsiadom- a w celach optymalnego wykorzystania instalacji i urządzeń. Takie zintegrowane zarządzanie pozwala ograniczć koszty eksploatacji i pozwala uzyskać maksymalne efekty z zastosowanej infrastruktury.