Tajemnice techniczne i budowlane

W budynku zaprojektowano warstwę ocieplenia otaczającą wnętrze budynku,

bez przerw i bez mostków cieplnych.

Schemat :

i rysunek z detalami

Na zdjęciu poniżej posadowienie drzwi balkonowych w warstwie ocieplenia. Dzięki użyciu wsporników stalowych można było wypełnić przestrzeń pod progiem, 20 cm warstwą ocieplenia.