projekty / Stajnie, ośrodki jeździeckie / ośrodki jeździeckie / Ośrodek jeździecki w pobliżu linii wysokiego napięcia

Częstym problemem projektowania ośrodków jeździeckich , jest bliskość linii napowietrznych wysokiego napięcia. Niekiedy uniemożliwiają one posadowienie dużych kubatur takich jak hala ujeżdżalni.

Pożar pod linią napowietrzną,  zwykle powoduje, że kable pod napięciem pękają pod wpływem wysokiej temperatury i opadają na ziemię  Taki przypadek spotkał znajomą stajnię , posadowioną w pobliżu linii średnigo napięcia.Podczas pożaru składu w pobliżu stajni pękła liniia 15 kV i spadła na ziemię.  Dzięki przytomności właścicieli ludzie i zwierzęta nie ucierpeli.

Przy projektowaniu ośrodków jeździeckich , w pobliżu linii napowierznych wysokiego napięcia, koniecznie trzeba wziąć pod uwagę najczarniejsze scenariusze.

Linie napowietrzne, to także źródło niepokojącego buczenia i wzmożonych wyładowań podczas burzy.

Wibrujące, iskrząceprzewody mogą być powodem paniki u koni i niepokoju u ludzi. Nie sprzyja to hodowli i trebingowi.

W omawianym przypadku, dziecięcio hektarowy teren przyszłego ośrodka,  przecina linia napowietrzna 110 kV. Projektowanie zaczęliśmy od przeanalizowania możliwych do zabudowy miejsc, biorąc pod uwagę strefy bezpieceństwa wynikajace z przepisów.

Wynikiem tych analiz, jest plasza przedstawuająca strefy możliwe do zabudowy- oznaczone kolorem niebieskim.

W wyniuku  tych analiz, powstał plan ośrodka jeździeckiego dla treningu młodych koni skokowych. Budynki stajni znalazły się 30m od osi linni wysokiego napięcia(minimalna odległość w tym przypadku to 15m)

Prócz stref bezpieczeństwa , jak zwykle trzeba było uwzględnić ciągi technologiczne stajni , miesce składowania nawozu, przyjazne i proste ciągi komunikacyjne dla funcjonowania koni i zawodników w ośrodku.