projekty / Kolekcja projektów indywidualnych na Wiosnę 2022 / Nowy ośrodek jeździecki dla teatru konnego

Koncepcja architektoniczna nowej siedziby dla Teatru Konnego. Ośrodek będzie służył treningom, pokazom i przedstawieniom.

Tu znajdą warunki do treningu aktorzy końscy i ludzcy. W łączniku pomiędzy stajnią a halą krytej ujeżdżalni zaprojektowano garderoby dla aktorów, szatnie, toalety i stanowiska przygotowania koni. W rozplanowaniu ośrodka odseparowano funkcje gospodarcze i magazynowe, od reprezentacyjnego dziedzińca z czworobokiem zewnętrznym, parkingami i widownią. Mimo niewielkiej działki, znalazło się miejsce na padoki trawiaste, i mini padoki przy boksach stajennych.

W programie ośrodka znalazły się:

 1. stajnia na 18 koni
 2. karuzela
 3. lożownik
 4. płyta na nawóz koński
 5. stodoła i garaż
 6. pomieszczenia socjalne, garderoby,
 7. stanowiska przygotowania koni
 8. hala ujedżalni krytej z placem 20m na 40 m
 9. sale dla gości
 10. ujeżdżalnia zewnętrzna 20 m na 60 m
 11. padoki zewnetrzne trawiaste i mini padoki przy stajni
 12. drogi wewnętrzne - w tym droga pożarowa
 13. parkingi samochodów osobowych
 14. parkingi koniowozów

Program treningowy i działania teatru konnego, nie zmniejszają dbałości o konie. Ważne jest , aby kone w warunkach stajni znajdowaly miejsce odpoczynku psychicznego i fizycznego. Trzeba zapewnić kontakt ze stadem, dużo dziennego światła i bardzo dobrą wentylacje. Okna na wysokości głowy konia, przezierne ściany boksów, możliwość poruszania się pomiędzy boksem a mini padokiem-to bardzo istotne czynniki skłądające się na uspokojne konia , jego dobrostan i  gotowość współpracy na treningach, czy przedstawieniach.