projekty / Stajnie, ośrodki jeździeckie / ośrodki jeździeckie / Ośrodek jeździecki z myśla badawczą

Czym ma się różnić ośrodek jeździecki w Jasieniu od innych tego typu ośrodków?

Podejściem do wszystkich funkcjonalności - z myślą przede wszystkim o koniu i jego dobrostanie.

Zamieszkujące tu stado będzie poddawane testom psychologicznym i bechawiorystycznym , głównie badającym jak się uczą konie, jakie są metody przekazu pomiędzy końmi i pomiędzy człowiekiem a końmi.

W programie znalazły się elementy typowe dla tego typu ośrodków czyli stajnia , hala krytej ujeżdżalni, kryty lonzownik, ale i tor do galopu i paddock paradise.

1. budynek mieszkalny
1a. część mieszkalna przy stajni
1b. część socjalna i klubowa
2. stajnia etap 1
3. stajnia etap 2
4. hala ujeżdzalni 20m x 60 m
5. budynek Centrum
   Badawczo Rozwojowego
6. kryty lonżownik
7. płyta na nawóz
8. plac treningowy 20m x 60m
9.plac treningowy 38m x 52m
10. zewnętrzne stanowiska
     mycia i siodłania
11. tor do galopu
12.staw do pławienia koni
13. padoki i pastwiska dla koni
14. paddock paradise
15. wjazd główny
16. wjazd gospodarczy
17. parking samochodów osobowych
18. biologiczna oczyszczalnia ścieków
18a. zbiornik na ścieki szczelny wstępny
19. zbiornik na wodę pożarową
20. ujęcie wody studnia
21. studnia czerpania wody pożarowej
22. plac pożarowy 20m x20m
23. śmietnik
24. stodoła