projekty / Kolekcja projektów indywidualnych na Lato 2021 / Ośrodek jeździecki w Jasieniu

Ośrodek jeździecki w Jasieniu tworzymy zgodnie z zasadami dobrostanu koni.

Tworząc plan tego ośrodka oparliśmy się wraz z inwestowrami na zaleceniach i dokumentach:

  1. Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego

  2. Ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724)

  3. "Dobrostan i  warunki utrzymania koni "Jacka Łojka

  4. Opracowania Ministerstwa polityki żywnościowej i rolnictwa RFN -

    "Ocena zachowania koni pod kątem dobrostanu zwierząt-wytyczne grupy ekspertów ds. dobrostanu zwierząt" (stan na 9 czerwca 2009 r.)

  5. Obserwacjami i zaleceniami Jeździectwa Naturalnego

  6. Oparliśmy się też na własnych doświadczeniach z końmi  i zdrowym rozsądku.

Czym ma się różnić ośrodek jeździecki w Jasieniu od innych tego typu ośrodków?

Podejściem do wszystkich funkcjonalności - z myślą przede wszystkim o koniu i jego dobrostanie, a nie o łatwej pracy dla obsługi, skrajnej ekonomice , zyskami, czy wyżyłowanymi wynikami.

 

 

1. budynek mieszkalny
1a. część mieszkalna przy stajni
1b. część socjalna i klubowa
2. stajnia etap 1
3. stajnia etap 2
4. hala ujeżdzalni 20m x 60 m
5. budynek Centrum
   Badawczo Rozwojowego
6. kryty lonżownik
7. płyta na nawóz
8. plac treningowy 20m x 60m
9.plac treningowy 38m x 52m
10. zewnętrzne stanowiska
     mycia i siodłania
11. tor do galopu
12.staw do pławienia koni

13. padoki i pastwiska dla koni
14. paddock paradise
15. wjazd główny
16. wjazd gospodarczy
17. parking samochodów osobowych
18. biologiczna oczyszczalnia ścieków
18a. zbiornik na ścieki szczelny wstępny
19. zbiornik na wodę pożarową
20. ujęcie wody studnia
21. studnia czerpania wody pożarowej
22. plac pożarowy 20m x20m
23. śmietnik
24. stodoła