projekty / Stajnie, ośrodki jeździeckie / ośrodki jeździeckie / Hala ujeżdżalni ze stajnią

Przykład ośrodka w Wielkopolsce, który został zaprojektowany w oparciu o istniejącą zabudowę gospodarstwa rolnego. Budynek chleni i letniej kuchni, zostanie zaadaptowany na klub i pokoje gościnne, istniejąca stodoła w części będzie pełnić swoją pierwotną funkcje , a w części pomieści paszarnie, siodlarnie, szatnie , toalety , magazyn pak i pralnie.

Do stodoły będzie przylegać stajnia z szesnatoma boksami. Wszystkie boksy z mini padokami. Dobrą wentylacje i oświetlenie dzienne zapewni świetlik typu oborowego firmy Stef-Bud. Dzięki znacznej powierzchni gospodarstwa można rozplanować duże ilości zielonych padoków - które sa podstawą dobrego samopoczucia i zdrowia koni.

Poniżej etapy powstawania ośrodka- początek to adaptacja istniejącej stodoły na część magazynową i część socjalną dla stajni i budowa nowej stajni. Następne etapy to wykonanie podłoży dla ujeżdżalni zewnętrznej. Ostatni etap to kryta hala ujeżdżalni dobudowana do nowej stajni .