W toskańskim stylu.

Koncepcja rozbudowy fabryki wina o lokal do degustacji wina i piwnice magazynowe.