Sosnowy las, suche podłoże piaskowe to wspaniałe warunki dla naszych płuc. W przedwojennych planach przestrzennych Warszawy okolice Anina i Otwocka były przeznaczone na lokowane sanatoriów i szpitali . Architektura zaprojektownego budynku nawiązuje do charakterystycznego dla przedwojennych pensjonatów stylu "Świdermajer" . Budynek w standardzie energetycznym NF 40. Podstawowym źródłem ogrzewania bedzie pompa ciepła powietrze woda.