Dom w tym siedlisku jest bohaterem artykułu "Oddychające materiały budowlane- oddychający dom". W projekcie zawarto wiele innowacyjnych rozwiązań:

  1. rozwiązania detali eliminujących mostki cieplne- ściany posadowione na szkle piankowym, ocieplenie budynku z prasowanej wełny z roślin jednorocznych.
  2. budowanie jest w formule wykorzystania jak największej ilości polskich produktów i polskich rozwiązań technicznnych
  3. rozwiązania budowlane z minimalnym użyciem szkodliwych dla otoczenia i trudnych do rozłożenia substancji : PVC, papy bitumicznej, folii PVC, spienionego polistyrenu, polistyrenu ekstrudowanego
  4. budynek wykorzystywać będzie  odnawialne źródła energii- ciepło z ziemi-bezprzeponowy gruntowy wymiennik ciepła GEOSTRONG 800, pompę ciepła powietrze woda NIBE F2120 , odzysk ciepła z wentylacji- poprzez rekuperator NIbe ERS 10-400 EAH , energie elektryczną w 75% z paneli fotowoltaicznych.
  5. Budynek w standardzie  NF 40 - zapotrzebowanie na energię cieplną  EP=31,91  kWh/(m2•rok)

Powierzchnia ogrzewana budynku 230 m2 . Powierzchnia użytkowa z garażem 274 m2 .