projekty / Letmia kolekcja projektów indywidualnych / Energooszędna rozbudowa budynku drewnianego

Wizualizacje projektu rozbudowy budynku jednorodzinnego o konstrukcji drewnianej, słupowo ryglowej. Projekt przewiduje docieplenie części istniejącej i rozbudowanie o skrzydło mieszkalne.