projekty / Kolekcja projektów indywidualnych na Jesień 2021 / Energooszędna rozbudowa budynku drewnianego

Wizualizacje projektu rozbudowy budynku jednorodzinnego o konstrukcji drewnianej, słupowo ryglowej. Projekt przewiduje docieplenie części istniejącej i rozbudowanie o skrzydło mieszkalne.