Budynek jednorodzinny nowoczesny w kształcie , instalacjach i technologii, gdzie realizowana jest idea zintegrowanych instalacji ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, systemów bezpieczeństwa i systemów audio. Zastosowanie technologii ciepłego posadowienia budynku, bez mostków cieplnych na całej powierzchni przegród zewnętrznych, sprawia, że ten nowoczesny budynek jednorodzinny jest bardzo tami w utrzymaniu. Przy zastosowaniu wielu nowatorskich rozwiązań budowlanych i technologicznych, jest realizowany budynek o przyjaznej i pełnej dobrej energii atmosferze dla zdrowego mieszkania.

Wkrótce , jak widać z poniższych zdjęć- zostanie przekazany do użytkowania

Willa podmiejska o powierzchni użytkowej 265 m2( liczonej z dwu miejscowym garażem).  Technologia budowy murów i sropów- Wienerberger. Zastosowano na ściany zewnętrzne  Porotherm 44 DRYFIX , stropy i nadproża także Phorotherm . Budynek posadowiony na izolacji cieplnej , połączonej bez mostków cieplnych z izolacją ścian zewnętrznych , dzięki zastosowaniu łączników Halfen HIT- HP DD AT2.Izolacja cieplna ścian- 6 cm wełny mineralnej została też bez mostków cieplnych połaczona z izolacją poddasza 40 cm  wełny celulozowej Termex Fiber.

Stało się to dzięki uniesieniu więźby dachowej nad stropem , tak aby nie występowały powierzchnie przemarzania.

Dach i daszki pokryto blachą aluminiową na rąbek stojący.

Źródłem ciepła dla budynku jest pompa ciepła ze źródłem dolnym. W budynku zastosowano zintegrowany system instalacji  HVAC.