wyceny


Podaję przykładową wycenę dla projektu budynku jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 100 m² indywidualnego projektu budowlanego. Szacunkową wycenę budynków jednorodzinnych o powierzchni użytkowej większej i mniejszej, można dokonać przez analogię do poniższej.

Z zasadami wyceny Stowarzyszenia Architektów Polskich, mogą Państwo zaznajomić się na stronie  Stowarzyszenia Architektów Polskich

 

A oto przykładowa wycena projektu budowlanego budynku jednorodzinnego,

o powierzchni użytkowej 100 m², do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Za podstawę wyceny przyjęto spodziewany koszt inwestycji.

Powierzchnia użytkowa budynku 100 m².

 

Średnia cena wybudowania 1 m2 powierzchni użytkowej  według cen wycena według wartości kosztorysowej inwestycji - II kwartał 2017 wykonanych budynków firmy SEKOCENBUD , wynosił dla budynków jednorodzinnych, nie podpiwniczonych, w technologii murowanej, piętrowych, energooszczędnych NF 20 do15  : 3480 zł / m² powierzchni użytkowej netto. Składnikami ceny jest cena wykonania konstrukcji budynku oceniana przez WKI Sekocenbud na 2320 zł / m² p. u. i wykonanie wszystkich koniecznych do funkcjonowania budynku instalacji na poziomie 1160 zł/ m² p. u.

 

Przyjmujemy koszt inwestycji netto - 100 m² x 3480 zł = 348 000 zł.

 

Koszt projektu budowlanego do zgłoszenia lub pozwolenia na budowę i projektu wykonawczego ze wszystkimi niezbędnymi konstrukcjami i schematami instalacji wewnętrznych = 3,5 % kosztu inwestycji:

348 000  zł x 3,5 % = 12180 zł netto.

Cena obejmuje wszystkie projekty niezbędne do uzyskania zgody na zgłoszenie lub pozwolenia na budowę i wybudowania obiektu. Cena zawiera projekt planu zagospodarowania działki. Cena nie obejmuje ceny uzgodnień, badań gruntowych, projektu zjazdu na drogę publiczną, mapy do celów projektowych, kosztorysów, projektów przyłączy

W skład naszej usługi wchodzi:

praca nad koncepcją do uzyskania pełnej satysfakcji klienta
projekt architektury i konstrukcji budynku w pełnym zakresie
świadectwo energetyczne obiektu
projekt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w pełnym zakresie
projekty instalacji w zakresie schematów wymaganych do pozwolenia na budowę, stopień szczegółowości schematów pozwala doświadczonym instalatorom wykonać instalacje na ich podstawie.
projekt szamba szczelnego, lub oczyszczalni ścieków Ekopan 2, jeśli nie ma możliwości podłączenia budynku do kanalizacji ogólnospławnej
w cenie dokumentacji jest plan zagospodarowania  działki, projekt ogrodzenia i bramy wjazdowej , projekt elementów małej architektury.
wykaz podstawowych materiałów budowlanych do realizacji budynku
uproszczony kosztorys do uzyskania kredytu bankowego
wizualizacje budynku przy każdej koncepcji

Ceny nie obejmują VAT 23%.

Koszty nadzoru budowlanego autorskiego 300 zł za pobyt na budowie z dojazdem w zakresie do 50 km od siedziby firmy.

Firma jest płatnikiem VAT i za wykonane usługi wystawia  faktury .

Ceny minimalne wybudowania 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego murowanego, piętrowego, nie podpiwniczonego   w technologii tradycyjnej murowanej z dachem o konstrukcji drewnianej według WKI - Wartość kosztorysowa inwestycji - II kwartał 2017 :

Ceny minimalne:

konstrukcja 1800 zł / m² p. u.

instalacje 160 zł / m² p. u.

Razem 1960 zł / m² p. u. netto

Projekt budynku pasywnego

Ceny wybudowania 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego murowanego, piętrowego, nie podpiwniczonego   w technologii tradycyjnej murowanej z dachem o konstrukcji drewnianej , w standardzie budynku emergooszczędnego NF 20-15  z wykończeniem w średnim standardzie według WKI - Wartość kosztorysowa inwestycji -II kwartał 2017 :

konstrukcja 2320 zł / m² p. u.

instalacje 1160 zł / m² p. u.

Razem 3480 zł / m² p. u. netto

Planując wybudowanie budynku o powierzchni użytkowej 160 m² trzeba się liczyć z kosztem według poziomu cen w I kwartale 2016 roku:

  • w najniższym standardzie  - 385 728 zł brutto ( stan wykończony z instalacjami bez mebli)
  • w standardzie budynku energooszczędnego NF 20-15 z wykończeniem w średnim standardzie- 684 864 zł brutto ( stan wykończony z instalacjami bez mebli)

stajnia

Koszty wybudowania innych obiektów często realizowanych według naszych projektów indywidualnych według WKI - Wartość kosztorysowa inwestycji - II kwartał 2017 :

stajnia dla 27 koni, z wentylacją mechaniczną, zawierająca boksy i magazyny paszy, 27 boksów po 12 m², korytarze szerokości 4 m, instalacje wody, kanalizacji, oświetleniowa , wentylacji mechanicznej podstawowej, razem 690 m² powierzchni użytkowej:

przyjęto koszty średnie

koszt wybudowania konstrukcji 1200zł /1m² powierzchni użytkowej- cena  netto

instalacje 170 zł / 1m² powierzchni użytkowej- cena netto

Według WKI średni koszt budowy stajni  dla 27 koni wyniósł w II kwartale 2017 roku

1 162 719 zł brutto.