praktyki, staże


W Pracowni można odbyć praktyki architektoniczne na poziomie średniej szkoły, studiów architektonicznych i stażu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Szeroka gama projektów jakie wykonujemy pozwala zapoznać się z wieloma aspektami  pracy architekta. Pracownia specjalizuje się w projektach indywidualnych budynków energooszczednych , pasywnych , ekologicznych, domów z dobrym klimatem i dobrą energią. W sposób nowatorski rozwiązujemy kwestie mostków cieplnych w przegrodach zewnętrznych, posadawianiu budynków i chętnie podzielimysię tą wiedzą z praktykantami. W ramach praktyki można wziąć udział w tworzeniu koncepcji , spotkaniach z inwestorami, opracowywaniu projektów technicznych , projektowaniu detali architektonicznych i budowlanych. Nasze projekty zwykle ze stołu projektanta trafiają od razu na budowę- w związku z tym można zapoznać się też, ze sposobem w jaki powinien być podawany projekt - aby wykonawca mógł go od razu zrealizować.

Zapraszam Jacek Kluszewski