Naszym głównym polem zainteresowań jest tworzenie indywidualnych projektów budynków harmonijnych - zdrowych, przyjaznych do mieszkania, a przy tym zrównoważonych energetycznie i ekonomicznie. Prace badawcze prowadzone na wybudowanych według naszych projektów, budynkach w standardach energetycznych NF 40 i NF15 pozwalają nam na świadome tworzenie zdrowej atmosfery w pomieszczeń mieszkalnych, przy minimalnych potrzebach energetycznych. Od początku powstania Pracowni, to znaczy od 1989 roku , wiodącym tematem projektowym, są miejskie wille, dworki i rezydencje otoczone ogrodami, projekty basenów, stajni i ośrodków jeździeckich. W ostatnich latach kolejną specjalizacją Pracowni jest opracowywanie projektów gabinetów lekarskich i obiektów dla służby zdrowia.

 

 


2018-03-21 18:42:37 Jak i gdzie ucieka ciepło z budynku

Jak i gdzie ucieka ciepło z budynku

2018-02-26 03:52:22 Zima w stajni

Zima w stajni

2017-08-23 12:39:23 Stajnie i ośrodki jeździeckie projektowane z myślą o Koniu

Stajnie i ośrodki jeździeckie projektowane z myślą o Koniu